Trebruer i Limaheia 2020

Formålet med prosjektet var å utbedre blaute deler av stien i Budalen øst for Flassavatnet. Plankene ble kjørt opp av Samuel Lima Madland, nesten til veis ende, med traktor. Derfra bar me plankene (2×8 toms) og pålene resten av veien. Pålene ble først slått godt ned i myra. Så spikra me plankene fast til pålene og la småplank under for støtte og avstiving. Me laga to plankelengder i Budalen og en lenger nord og høyere oppe mot baksiden av Håfjellet. Arbeidet ble utført av Harry Breiland, Finn Helge Lima, Oddgeir Lima og Erling Gundersen.

Plankene ble sponsa av Obs Bygg Ålgård. Påler og småplank ble sponsa av Bygg Engros Ålgård.

I år er planen å legge nye 100 meter videre oppover på de blaute delene av stien.

Ålgård turstilag – lett på tur, for alle