Bli med på Ålgård turstilag!

Ålgård turstilag er godt i gang. Organisasjonen er registrert i Brønnøysund med vedtekter og styre. Vi opplever stor interesse og dugnadsvilje blant kommunens innbyggere. Flere prosjekter i nærområdet er under planlegging.

For å stå sterkere og ha større tyngde som organisasjon, ønsker vi å invitere alle interesserte til å bli medlem i Ålgård turstilag. Årskontingenten er på kun kr. 100,- Vipps nr 691267 eller bankkonto 3207.35.07145. Husk å merke innbetalingen med navn og fødselsår.

Velkommen som medlem og støttespiller!