Samarbeid

Ålgård turstilag samarbeider med fleire ulike aktørar for å kunna tilretteleggja for betre turmulegheiter i lokalmiljøet vårt rundt Ålgård og i Gjesdal. Så langt har me har samarbeidd med:

  • Grunneigarar og Gjesdal Bondelag
  • Gjesdal kommune og Time kommune
  • Ålgård Orientering
  • Foreningen for stølsliv og friluftsliv i indre Gjesdal
  • Stavanger Turistforening
  • Jæren Turlag