Nye bruer på Edlandsfjellet!

Medan dei siste tonane frå Ja vi elsker, Gud signe vår dyre fedreland, og Alle fugler, går over til gode minne frå 17. mai 2021, kjem her nokre linjer frå historieboka til Ålgård turstilag. Sjølv om det i dei dagane ikkje var starta noko offisielt lag, så var det likefullt eit stort prosjekt som vart gjennomført på Edlandsfjellet sommaren 2020. Her er historia frå Erling Gundersen:

Formålet med prosjektet var å utbedre blaude deler av stien med smale bruer mellom Bursfjellet og Nonsfjellet. Etter at materialer var innkjøpt ble de frakta til Riset sør for Høga-Håland. Der ble materialene pakka og klargjort for helikoptertransporten. Den 5. august tok vi imot de to helikopterhivene oppe i Grasdalen rett ved grensen til Gjesdal, men i Time kommune. Arbeidet starta med å sette ned gode påler i myra. Deretter langsgående dragere og til slutt solide terrassebord på tvers. Her bygde vi de to lengste bruene. Litt høyere oppe like over kommunegrensen bygde vi tre mindre bruer med de materialene vi hadde igjen.

Arbeidet ble utført av Kjell Martin Ravndal, Finn Helge Lima, Oddgeir Lima, Harry Breiland, Sveinung Tveit og Erling Gundersen. Gjesdal kommune sponset materialene og helikoptertransporten.