Turbeskrivelse Limaheia

Limaheia, med turforslag

Limaheia har mange kilometer med stier og grusede landbruksveier. Ålgård turstilag har merket en del av stiene med blåmalte trepinner og blå maling på stein fram til Kodlifjell, Håfjell og Hegjefjellet, samt anvist en rundtur med blå merker som vi har kalt «Håfjellet rundt». Stiene er også skiltet med turstiskilt som angir retning og avstander til målpunktet. I beitesesongen vil du ofte treffe både sauer og kyr. Ta hensyn til dyra og hold alltid god avstand til ku som har med seg kalven sin.

  1. Kodlifjell (grønn linje i kartet)
   Turen til Kodlifjell kan begynne med to forskjellige utgangspunkt; ved Gjesdal idrettspark, men også fra boligområdet i Kodlidalen. Det er stor parkeringsplass ved idrettsparken og i Kodlidalen ved Ålgårdshallen eller Kodlidalen barnehage. Går du opp den ene veien kan du gjerne ta en annen vei tilbake. Alt etter hvilken tur du velger varierer lengden på turen opp til toppen fra 1 til 2 kilometer.


   Turen opp via Flassavatnet starter med 800 meter på god grusvei, resten på en steinfylt sti, dels langs vatnet, dels på sti via Rotatjørn opp til toppen.
   Den korteste turen fra idrettsparken starter på en relativt bratt sti som flater ut litt etter hvert. Høydeforskjellen på turen er ca. 150 meter.

   Turen fra Kodlidalen starter med grusvei gjennom boligfeltet. Videre på relativt flat sti før den stiger ganske bratt opp til toppen. Høydeforskjellen er ca.140 meter.

  2. Håfjellet (rød linje i kartet)
   Turen til Håfjellet kan starte fra Gjesdal idrettspark, Kodlidalen, Fiskebekkdalen, Limagarden, Kvernhuset v/Limavegen eller ved krysset Hunnedalsvegen/Limavegen. Det er parkeringsmuligheter ved alle startpunktene. Avhengig av hvilken tur du velger varierer lengden på turen opp til toppen fra 2,5 til 3 kilometer.

   Turen fra Gjesdal idrettspark starter på grusveien ca. 800 meter opp til Flassavatnet. Deretter ca. 1,6 km på steinfylt sti langs vatnet før stigningen begynner oppover mot toppen. Stien er brattest de siste 300 meterne før du når toppen. Høydeforskjellen er ca. 200 meter.

   Turen fra Kodlidalen går først på grusvei gjennom boligfeltet, deretter på steinfylt sti fram til Tjørnakovtjørna. Stien videre mot toppen er for det meste relativt god med enkelte bratte partier. Høydeforskjellen er ca. 190 m.

   Stien fra Fiskebekkdalen starter på lett grusvei fram til Tjørnakovtjørna. Her kommer du inn på den samme stien som starter fra Kodlidalen. Herfra er det 1,8 km videre opp til toppen. Høydeforskjellen er ca. 170 meter.

   Den siste merkede turen opp til Håfjell kan starte på en av parkeringsplassene ved Limagarden, Kvernhuset v/Limavegen eller ved krysset Limavegen/Hunnedalsvegen. Fra Limagarden går du østover fram til skiltet som viser retningen nordover mot Håfjell. Fra Kvernhuset og fra kysset ved Hunnedalsveien går du vestover fram til det samme skiltet som fører nordover til Håfjell. Herfra går turen for det aller meste på god grusvei, 1,7 km. Den siste delen går dels på grusvei, dels på sti fram til toppen. Høydeforskjellen er ca. 240 meter.

  3. Håfjellet rundt (blå linje i kartet)

   Turen «Håfjellet rundt» kan starte fra Limagarden, Kvernhuset eller krysset Limavegen/Hunnedalsvegen. Herfra er turen rundt Håfjellet ca. 8 kilometer. Fra Limagarden går du østover fram til skiltet som viser retning for turen nordover eller du går videre østover mot Hengjefjellet. Fra Kvernhuset og krysset Limavegen/Hunnedalsvegen velger du også en av de to veiene rundt; enten nordover litt vest for parkeringsplassen eller østover i retning Hengjefjellet. Turen går for det aller meste på gruset gårdsvei med noen bratte partier, men stort sett greie stigningsforhold. Litt i underkant av 2 kilometer i nordre del går på merket sti.

  4. Hengjefjellet (lilla linje i kartet)

   Turen opp til Hengjefjellet kan starte fra Limagarden, Kvernhuset v/Limavegen eller ved krysset Limavegen/Hunnedalsvegen. Fra Limagarden og Kvernhuset går turen østover. Ved krysset der veien fører ned til Hunnedalsvegen tar du veien opp til venstre. Fra krysset Limavegen/Hunnedalsveien går du vestover og dreier til høyre ved første kryss. Fra dette krysset følger du veien oppover ca. 600 m før du går ut i terrenget på merket sti opp til Hengjefjellet. Høydeforskjellen er ca. 100 meter.