Om oss

Mål

Tilrettelegging for betre turmulegheiter og turopplevingar i nærmiljøet – lett på tur

Visjon

Folkehelse for heile mennesket

Gjennom tilrettelegging for betre turmulegheiter i nærmiljøet ønskjer me at fleire skal oppleva:

Kva gjer me?

Forbetrar eksisterande stiar,
turvegar og naturområde slik at
dei vert lettare å ta i bruk, for
fleire

Utviklar nye stiar, turvegar og
naturområde for å auka
mangfaldet av turmulegheiter i
lokalmiljøet

Vil du vera med på dugnad?

Det aller meste som Ålgård turstilag gjer, vert gjort på dugnad. Arbeidsfelleskapet er gildt og inspirerande for oss sjølve, og resultatet er nyttig for mange andre. Du er velkomen til å vera med dersom du har lyst.

Obligatorisk kaffipause med noko attåt

Styret

Jarle Ravndal

Styreleiar

Samuel Lima Madland

Nestleiar / Økonomiansvarleg

Nina Svensen

Styremedlem

Erling Gundersen

Styremedlem