Allemannsretten og allemannspliktene

Allemannsretten er en sentral del av kulturen vår, og selve grunnlaget for den norske friluftslivstradisjonen. For å sikre en aktiv befolkning, som kjenner de gode mulighetene vi har til å benytte oss av naturen i Norge, er det derfor viktig at befolkningen til enhver tid har en høy kjennskap til allemannsretten og dens plikter.

Her er en fin og god informasjonsvideo som Norsk Friluftsliv har laget. Vi kan nyte den unike rette vi har til å ferdes fritt i utmark. Samtidig er det svært viktig å huske på pliktene vi har når vi er ute i naturen. Og spesielt i nærområdet vårt med mange beitende husdyr ute, i store deler av året.

Ålgård turstilag – lett på tur