Ti ivrige ungdomar

Ti ivrige ungdomar, 20 flittige hender, og ein tilretteleggjande lærar var det som skulle til. For i går fekk Hålandsskogen endå 150 metrar med ny treflis. På øvre grusveg mot nord-aust.

Takk for innsatsen til ti elevar ved Gjesdal ungdomsskole, og til lærar Paul Helge Svela for god gang med spader, bøtter og trillebårer.

Ålgård turstilag – lett på tur