Tusen takk for innsatsen i Hålandsskogen!

Tusen takk!

Fellesskapsprosjektet «Nedre grusveg i Hålandsskogen» vart ferdig denne veka 😎. Tusen takk til alle som har vore med for å løfta kvaliteten og naturopplevingane på området her. På mindre enn tre månader har 30 personar delt på 14 dagar/kveldar og 180 dugnadstimar. Resultatet er 1,2 km nyrydda skogsveg og 40 haugar med treflis.

Takk til Allservice for lån av fliskuttar, Endre Haus for velvillig frammøte med ATV, og Gudmund Edland for lån av traktor. Og ikkje minst til alle flittige hender med og utan sag, og alltid godt humør.

Jarle