Fortau-fiks i orden!

Like før helga vart fortauet ved innkøyringa til Bedehuset fiksa. Det nedsenka området inn på fortauet har no koma nesten heilt inntil Krambugata. Dette vert bra, for no kan unge og eldre på sykkel eller andre hjul ferdast rett fram når denne innkøyringa vert passert.

Takk til Presis Vegdrift for god tilrettelegging.

Ålgård turstilag – lett på tur